Architecturale vorming, iets voor jou?

De studierichting Architecturale vorming combineert een brede algemene opleiding met een artistieke vorming. De studierichting is theoretisch onderbouwd en sterk gericht op het conceptuele denken en handelen. Wie kiest voor Architecturale vorming heeft een grote belangstelling voor kunst in het algemeen en voor architectuur in het bijzonder. Je wilt actief aan deze wereld participeren. Je benadert de kunst onbevooroordeeld en kritisch. Je spreekt er een doordacht waardeoordeel over uit. Je bent wiskundig en wetenschappelijk ingesteld. Je uit jezelf op een vlotte manier. Wanneer je interesse hebt om persoonlijke en creatieve oplossingen te zoeken en keuzebepalende argumenten te selecteren bij architecturale probleemstellingen, dan is Architecturale vorming jouw studierichting.

VOOROPLEIDING 

De logische vooropleiding is de tweede graad kso Beeldende en architecturale vorming.

Als je een andere tweede graad aso, kso of tso hebt gevolgd, dan kan je starten mits je voldoende studiemotivatie, artistieke interesse en aanleg voor wiskunde hebt.

LESSENTABEL 

VAKKEN 5e jaar 6e jaar
BASISVORMING    
Aadrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6 6
VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING    
Architecturale vorming 9 9
Kunstgeschiedenis 2 2
Kunstinititatie 1 1
TOTAAL 34 34

 

WAT MAG JE VERWACHTEN? 

Basisvorming

Je krijgt wekelijks 22 uur algemene vakken. Het bevat een uitgebreid pakket wiskunde en natuurwetenschappen.

  • Wiskunde

De moeilijkheidsgraad van de wiskunde in de derde graad Architecturale vorming is vergelijkbaar met die van de wiskunde in analoge aso-richtingen. Op het programma staat analytische meetkunde, algebra, analyse en statistiek.

Kunstvakken

Je krijgt wekelijks 9 uur kunstvakken in de kunstateliers. Deze uren worden aangevuld met 2 uur kunstgeschiedenis en 1 uur kunstinitiatie.

  • Architecturale vorming

In de lessen architecturale vorming leg je de relatie tussen de architectuur en het geografisch milieu, de sociaal-economische context, het historisch en kunsthistorisch verband, de techniek en de wetenschap, en de cultuur. Je ontwikkelt je architecturaal denken en je ruimtelijk inzicht. Je analyseert en begrijpt de wereld van de architectuur in al haar vormen, zowel actueel als historisch. Je gaat creatief en persoonlijk om met vorm, compositie en ruimte. Je inspireert je hiervoor op de architectuur en op elementen uit de natuur en de ons omringende wereld. Je visualiseert je ideeën via schetsen en tekeningen. Je maakt ruimtelijke presentaties door maquettes te bouwen in verschillende originele materialen. Je verwerkt je ideeën ook digitaal. Je leert de basisprincipes van computertekenen en je maakt twee- en driedimensionale presentatietekeningen.

  • Kunstgeschiedenis en kunstinitiatie

Deze vakken leren je hoe kunstenaars je zijn voorgegaan en kunnen inspireren. De lessen kunstgeschiedenis maken je wegwijs in de geschiedenis van de kunst. Je maakt kennis met de verschillende stijlen en stromingen. Het accent ligt op de architectuur. Ook de schilder- en beeldhouwkunst en andere kunstvormen komen aan bod. De lessen kunstinitiatie bieden je de kans om interessante kunstwerken uit verschillende periodes te kiezen. Je leert deze kunstwerken bekijken, ontleden en bespreken volgens onderwerp, opbouw en structuur, techniek en compositie. Zo ontwikkel je een kritische houding ten opzichte van kunst. Je leert nagaan hoe je wat je ziet kunt toepassen in je eigen werk.

TOEKOMST 

Wanneer je slaagt, dan behaal je het diploma secundair onderwijs. De studierichting kso Architecturale vorming bereidt je voor op verdere studies. Het ruime pakket algemene vakken biedt slaagkansen in verschillende vormen van hoger onderwijs en in het bijzonder in het artistiek georiënteerd hoger onderwijs. Ondermeer de volgende opleidingen komen in aanmerking: de academische bacheloropleidingen Architectuur, Interieurarchitectuur, Kunstwetenschappen, Audiovisuele of Beeldende kunsten, de professionele bacheloropleiding Interieurvormgeving.

Ook andere professionele en academische bacheloropleidingen komen in aanmerking.