Haarstilist, iets voor jou?

De opleiding Haarstilist bereidt jou voor op een tewerkstelling als kapper. Je ontwikkelt verder je vaktechnische en sociale vaardigheden zodat je je tewerkstellingsmogelijkheden aanzienlijk verbreedt.

Wanneer je gevoel hebt voor esthetiek, nauwkeurig kunt werken en je beroepsgerichte vaardigheden als kapper verder wilt verfijnen, dan is Haarstilist jouw studierichting.

VOOROPLEIDING 

Wanneer je het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad Haarzorg hebt behaald, dan kan je dit specialisatiejaar volgen. Wanneer je het studiegetuigschrift of diploma in een ander studiegebied hebt behaald, dan is er een gunstig advies van de toelatingsklassenraad nodig.

LESSENTABEL 

VAKKEN 7e jaar
BASISVORMING  
Engels 1
Frans 2
Godsdienst 2
Initiatie informatica 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Nederlands 2
VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING  
Trendy7 - totaalconcept 13
• Creatieve technieken  
• Salonbeheer  
• Salonmanagement  
• Salonwerk  
• Toegepast bedrijfsbeheer  
Stage 8
Bedrijfsbeheer (optioneel) (2)
TOTAAL 34

 

WAT MAG JE VERWACHTEN? 

In de opleiding bso Haarstilist breid je je basiskennis vanuit het zesde jaar Haarzorg sterk uit. In het begin van het nieuwe schooljaar start je op school het kapsalon Trendy 7 op. Samen met je medeleerlingen vorm je een team dat instaat voor de organisatie en uitvoering van de verschillende taken in een kapsalon. Naast een grondige vakkennis ontwikkel je organisatorische en commerciële vaardigheden. Je leert modebewust optreden, deskundig advies geven en klantgericht denken. Je hebt daarbij steeds oog voor veiligheid, milieu en hygiëne.

Ook buiten de school doe je beroepservaring op. Eén dag per week loop je stage in een kapsalon. Zo kan je alle technieken en nieuwe evoluties onmiddellijk toepassen in een concrete arbeidssituatie.

Optioneel: bedrijfsbeheer

Wie het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer wil behalen, kan kosteloos naschools de lessen volgen. Het gaat om 2 lestijden per week in het 6de en 7de jaar.

TOEKOMST 

Wanneer je slaagt, dan behaal je het diploma secundair onderwijs. Je kunt onmiddellijk aan de slag als kapper in een kapsalon. Bovendien kan je het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer behalen, waardoor je je kunt vestigen als zelfstandige kapper.