Organisatiehulp, iets voor jou?

De studierichting Organisatiehulp is praktijkgericht en biedt je een professionele voorbereiding op een tewerkstelling in verschillende sectoren. Je verwerft kennis, vaardigheden en attitudes om aan de slag te gaan als logistiek assistent in zorginstellingen (woonzorgcentra, ziekenhuizen, kinderdagverblijven). Daarnaast kan je werken als logistiek medewerker in de voeding ondermeer in voedingszaken, kleine horecazaken, vakantiecentra, instellingen… .

Als je graag omgaat met mensen, praktijkgericht bent en kennis wil maken met een waaier aan sectoren waar je tewerkgesteld kunt worden, dan is Organisatiehulp jouw studierichting.

VOOROPLEIDING 

De tweede graad bso Verzorging-voeding is de aangewezen voorbereiding op deze derde graad.  Ook na een andere tweede graad bso, kso of tso en mits je voldoende gemotiveerd bent, kan je starten in deze studierichting.

Als je instapt in het 6de jaar Organisatiehulp vanuit een andere studierichting moet je een inhaalbeweging maken voor logistiek assistent in de zorg (theorie en stage). Concreet betekent dit dat je drie weken van 34u. stage inhaalt tijdens de herfst- en kerstvakantie. De theorie werk je bij door zelfstudie, gevolgd door een theoretische bevraging.

LESSENTABEL 

VAKKEN 5e jaar 6e jaar
BASISVORMING    
Engels 1 1
Frans 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 0 1
VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING    
Organisatiehulp    
• Communicatie en omgang 2 2
• Logistiek assistent in de zorg 4 3
• Logistiek medewerker in de voeding 6 5
Stage 10 10
Expressie 1 2
TOTAAL 34 34

 

WAT MAG JE VERWACHTEN? 

Vakken van de studierichting

  • Communicatie en omgang

Tijdens de lessen communicatie en omgang leer je om gedrag en sociale interacties binnen een kader te duiden.  Je oefent je sociale vaardigheden die zich richten op de omgang met verschillende doelgroepen en zorgvragers. Je staat stil bij en denkt kritisch na over je eigen communicatie.

  • Logistiek assistent in de zorg

In de lessen en tijdens de stage logistiek assistent in de zorg ontwikkel je de vaardigheden waarover een logistiek assistent van het verpleegkundig en verzorgend personeel moet beschikken. Van een logistiek assistent wordt verwacht dat hij volgende taken onder supervisie kan uitvoeren:

  • verzorgende taken zoals het opmaken van een bed, maaltijden uitdelen, hulp bij het wassen en aankleden, linnenzorg;
  • eenvoudige administratieve taken;
  • intern transport van patiënten of bewoners.
  • Logistiek medewerker in de voeding

De lessen logistiek medewerker in de voeding brengen je praktische kennis omtrent gezonde voeding en voedselhygiëne bij. Je oefent in door middel van wisselende opdrachten in verband met maaltijdvoorziening, maaltijdbereiding en voedselbehandeling. Je leert de opgelegde taken correct en zorgvuldig uitvoeren binnen een bepaalde tijd.

 

TOEKOMST 

Wanneer je slaagt, dan behaal je het studiegetuigschrift van de derde graad bso en de beroepskwalificatie van Logistiek assistent in ziekenhuizen en rusthuizen . De studierichting Organisatiehulp bereidt je voor op tewerkstelling in de indirecte zorg of de voeding. Na de derde graad kan je je vakbekwaamheid nog verhogen door verder te studeren in een specialisatiejaar bso Organisatie-assistentie. Na dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs.