Techniek-wetenschappen, iets voor jou?

De STEM-studierichting Techniek-wetenschappen biedt je een stevige wiskundig-wetenschappelijke vorming. Via de wetenschappelijke vakken groeit je basiskennis over biologie, chemie en fysica. Je leert op een wetenschappelijke manier problemen aanpakken.

Wanneer je een grote interesse hebt voor natuurwetenschappen en wiskunde, dan is Techniek-wetenschappen jouw studierichting.

VOOROPLEIDING 

De logische vooropleiding is de tweede graad tso Techniek-wetenschappen. Wanneer je geslaagd bent in een wetenschappelijke tweede graad aso of tso, dan kan je starten in de derde graad Techniek-wetenschappen. Het is echter aangewezen dat je in de tweede graad minimaal het pakket van 5 uur wiskunde hebt gevolgd. Je hebt ook voorkennis van biologie, fysica en chemie. Afhankelijk van de studierichting die je volgde in de tweede graad zullen inhaallessen chemie (door de school georganiseerd) noodzakelijk zijn.

LESSENTABEL 

VAKKEN 5e jaar 6e jaar
BASISVORMING    
Aardrijkskunde 2 0
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 0 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6 6
VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING    
Toegepaste biologie 3 2
Toegepaste chemie 5 6
Toegepaste fysica 4 4
Digital science 2 2
TOTAAL 34 34

 

WAT MAG JE VERWACHTEN? 

Basisvorming

Het vak wiskunde is een belangrijke component van de basisvorming. De vakken Nederlands, Frans en Engels bereiden je voor op de praktische communicatie en op de lectuur van vakliteratuur.

  • Wiskunde

De moeilijkheidsgraad van de wiskunde in de derde graad Techniek-wetenschappen is vergelijkbaar met die van de wiskunde in analoge aso-richtingen. Op het programma staat analytische meetkunde, algebra, analyse en statistiek.

Vakken van de studierichting

  • Toegepaste biologie

In de lessen toegepaste biologie bestudeer je de levende wezens in hun cellulaire opbouw, specifieke levensfuncties en onderlinge relaties en interacties. Erfelijkheid en de evolutietheorie komen aan bod. In de labo's pas je observatietechnieken toe. Je leert proefapparatuur opstellen, voert bepaalde meettechnieken uit en leert resultaten interpreteren en verwerken.

  • Toegepaste chemie

In de lessen toegepaste chemie verdiep je je in de basisbegrippen van de algemene chemie (chemische reacties, evenwichtsreacties). Daarnaast staan ook analytische chemie (analysemethodes en scheidingstechnieken) en koolstofchemie op het programma. Door de experimenten in het labo krijg je een beter inzicht in de theorie. Je voert experimenten uit die je verwerkt en rapporteert.

  • Toegepaste fysica

In de lessen toegepaste fysica maak je in het onderdeel mechanica kennis met bewegings- en krachtenleer. Elektriciteit, elektronica, de begrippen licht, geluid, trillingen en golven komen aan bod. In het onderdeel elektromagnetisme bestudeer je magnetische verschijnselen en de principes van inductie en krachtwerking. Je krijgt een inleiding in de kernfysica en de dynamica in vloeistoffen. Alle onderwerpen vinden hun verlengstuk in de boeiende experimenten en metingen in het wekelijkse labo en in dagexcursies naar Isotopolis in Dessel en Technopolis in Mechelen.

  • Digital science

Het vak Digital science maakt de STEM-opleiding Techniek-wetenschappen compleet. Je ontwikkelt je probleemoplossend denkvermogen door problemen te ontleden, patronen te herkennen en algoritmes te maken. Je ontwerpt een eigen toepassing met Arduino. Je maakt kennis met databankbeheer als springplank naar het uitbouwen van een website en je bouwt je kennis over Excel verder uit.

TOEKOMST 

Wanneer je slaagt, dan behaal je het diploma secundair onderwijs. De studierichting tso Techniek-wetenschappen bereidt je voor op verdere studies. Het ruime pakket wiskunde en wetenschappen biedt slaagkansen in hogere studies waarin deze onderdelen aan bod komen: de professionele bacheloropleidingen Industriële wetenschappen, Industrieel ingenieur, Chemie, Elektrotechniek, Elektromechanica, Luchtvaart, Verpleegkunde, Vroedkunde, Secundair onderwijs (wetenschappen),…

Andere overgangen zijn ook mogelijk.