NACHTKANT 06 | 03 | '15

De NACHTKANT toont een andere kant. De kant waar beelden en geluiden een andere zeggingskracht krijgen. In de nacht worden onze zintuigen scherper. Deze avond wordt een loflied aan enkele wonderlijke dingen die geen zonlicht verdragen. Met deze gedachten geven we invulling aan een 20-tal creatieve en originele initiatieven langsheen een ongewoon parcours in de school.

DOWNLOAD HIER HET TRAJECT.